Straffrättsliga prejudikat
� Ett urval av rättsfall med väsentlig betydelse inom straffrätten
   
 
Författare:Sverne Arvill Ebba , Rasmusson Henrik
Titel:Straffrättsliga prejudikat � Ett urval av rättsfall med väsentlig betydelse inom straffrätten
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:524 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209393
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Straffrätten regleras i hög utsträckning i lagtext. Högsta domstolens avgöranden har dock stor betydelse vid tolkningen av lagen. Den här boken tar främst upp rättsfall som har betydelse för straffrättens allmänna del, t.ex. utformning av gärningsbeskrivning, medverkansformer och uppsåtsbedömning.

Straffrättsliga prejudikat vänder sig i första hand till studerande på juristlinjen och polisutbildningen samt deltagare i olika former av vidareutbildningar framför allt utbildning för förundersökningsledare. Den torde också kunna användas av yrkesverksamma jurister, poliser och andra som har behov av att snabbt söka svaret på olika frågor inom straffrätten.
 
  © 2017 Jure AB