Grundskolans regelbok 2021/22
� Bestämmelser om grundskola, förskoleklass och fritidshem
   
 
Författare:Hellstadius Mikael
Titel:Grundskolans regelbok 2021/22 � Bestämmelser om grundskola, förskoleklass och fritidshem
Utgivningsår:2021
Omfång:331 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023791
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 353 SEK exkl. moms

 

I Grundskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen, skolförordningen samt ett urval av andra relevanta föreskrifter som riktar sig mot grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Årets upplaga innehåller den lydelse av reglerna som gäller under läsåret 2021/2022. Bland annat har det tillkommit nya bestämmelser om kontroll av registerutdrag i samband med anställning i förskola och skola. När bestämmelser som ska börja tillämpas senare redan är beslutade finns även den kommande lydelsen med i boken eller hänvisningar till denna.
Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda och föräldrar och kan med fördel användas i lärarutbildningen och fortbildningen.
 
  © 2017 Jure AB