Fastighetsmäklaren (NY UPPLAGA)
� En vägledning
   
 
Författare:Grauers Per Henning , Rosén Mats , Tegelberg Lars
Titel:Fastighetsmäklaren (NY UPPLAGA) � En vägledning
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024842
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

Preliminärt pris: 589 SEK exkl. moms

 

Denna bok behandlar fastighetsmäklarlagen, begreppet god fastighetsmäklarsed och fastighetsköpet ur ett mäklarperspektiv. Vidare ges en initierad framställning om köp av bostadsrätt samt skattekonsekvenserna av innehav och avyttring av fastigheter och bostadsrätter, dvs. de områden om fastighetsmäklaren kommer i kontakt med i sitt dagliga arbete.
 
  © 2017 Jure AB