Gymnasieskolans regelbok 2021/22
� Bestämmelser om gymnasieskolan
   
 
Författare:Hellstadius Mikael
Titel:Gymnasieskolans regelbok 2021/22 � Bestämmelser om gymnasieskolan
Utgivningsår:2021
Omfång:530 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023807
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 455 SEK exkl. moms

 

I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för gymnasieskolan samlade – även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen och gymnasieförordningen som berör gymnasieskolan, läroplanen samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen. I slutet av boken finns även ett sakregister.
Årets upplaga innehåller den lydelse av bestämmelserna som gäller under läsåret 2021/2022. Nyheter i årets upplaga är bl.a. omfattande ändringar i examensmål och programstrukturer för
de nationella programmen.

Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda, elever och föräldrar. Den kan dessutom med fördel användas i lärarutbildningen och fortbildningen.
 
  © 2017 Jure AB