Panträtt
   
 
Författare:Walin Gösta , Millqvist Göran , Persson Annina H.
Titel:Panträtt
Anmärkning:
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:417 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023692
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 141
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt , Insolvensrätt

Pris: 1058 SEK exkl. moms

 

I boken Panträtt ges en sammanhängande, aktuell överblick över hur panträtt i olika former upplåts och säkerställs liksom hur den kan gå förlorad och hur den realiseras. Därvid redogörs också för hur finansiella instrument och andra immateriella tillgångar ska hanteras ur ett panträttsligt perspektiv. Boken är främst avsedd för praktikern som behöver få konkreta svar på olika tillämpningsfrågor inom panträtten men är värdefull även för rättsvetenskapen genom den breda översikt den ger. Sedan förra upplagan utkom år 2012 har flera viktiga rättsfall tillkommit jämte en del ny lagstiftning som påverkar panträttsliga spörsmål.
 
  © 2017 Jure AB