Brott och straff
� En grundbok i straffrätt
   
 
Författare:Ågren Jack
Titel:Brott och straff � En grundbok i straffrätt
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:132 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024897
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 265 SEK exkl. moms

 

Brott och straff. En grundbok i straffrättär en lärobok som i första hand riktar sig till dem som aldrig tidigare, eller endast i begränsad omfattning, studerat straffrätt. Den är avsedd att användas främst på introduktionskurser.

Framställningen är koncentrerad till att ge en grundläggande och översiktlig presentation av främst de allmänna förutsättningarna för att brott ska vara begånget (dvs. brottsbegreppet) och hur man går tillväga i ett enskilt fall för att avgöra om brott föreligger, samt att beskriva huvuddragen för hur påföljdssystemet är uppbyggt och hur påföljdsbestämning går till.

I syfte att underlätta inlärning och som pedagogiskt stöd i undervisningen innehåller boken ett antal instuderings-/diskussionsfrågor och övningsfrågor (både med och utan svarsförslag) med olika svårighetsgrad.

I denna andra upplaga har rättsläget beaktats fram till den 1 maj 2021.
 
  © 2017 Jure AB