Trafikförfattningar 2021/22
   
 
Författare:Olsson Erik
Titel:Trafikförfattningar 2021/22
Anmärkning:Kontakta oss för att teckna stående order på denna produkt. Utkommer årligen.
Upplaga:49 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:1107 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025382
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 1460 SEK exkl. moms

 

Trafikförfattningar ges här ut i fyrtionionde utgåvan.

Boken innehåller årligen genomgångna och uppdaterade författningar och myndighetsföreskrifter på vägtrafikområdet i ett genomtänkt urval. Både nationell rätt och EU-rätt beaktas.

Den senast utkomna författning som tagits med i boken är SFS 2021:834, som är en ändring i förordningen om yrkesförarkompetens.

Författningsändringar som utkommit efter utgivningen av Trafikförfattningar 2020/21 markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas även i förekommande fall uppgifter om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

INNEHÅLL

- Vägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott, Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnare

- Trafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor, Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS, Vägmärkesförordning

- Parkering, Flyttning av fordon

- Terrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänst

- Körkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i Sverige

- Fordonslag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m.

- Fordons registrering och användning, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m.

- Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik,
Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m.

- Ordningsbot, Provavgifter

- Trafikskadelag, Försäkringar

- Fordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordon

Urvalet av författningar har skett i samråd med juristen Erik Olsson vid Transportstyrelsen.
 
  © 2017 Jure AB