Hälso- och sjukvårdslagen
� Med kommentarer
   
 
Författare:Johnsson Lars-Åke
Titel:Hälso- och sjukvårdslagen � Med kommentarer
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:372 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024514
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 588 SEK exkl. moms

 

Hälso- och sjukvårdslagen ges nu ut i sin elfte upplaga.

Denna upplaga behandlar den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som trädde i kraft den 1 april 2017. Sedan dess har vissa paragrafer ändrats på så sätt att landstingen bytt namn till regioner och andra paragrafer ändrats i en mängd andra avseenden, införts eller upphävts. Eftersom den nya lagen hänvisar till en rad bestämmelser i bland annat patientlagen (2014:821) och patientsäkerhetslagen (2010:659) kommenteras även dessa bestämmelser.

Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig till jurister på hälso- och sjukvårdsområdet, men också till läkare, sjuksköterskor och andra yrkesutövare i vården. Boken har dessutom sedan länge kommit till användning vid olika utbildningar inom området.
 
  © 2017 Jure AB