Trygghet och studiero
� En skola fri från kränkningar
   
 
Författare:Melander Jan
Titel:Trygghet och studiero � En skola fri från kränkningar
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:134 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023661
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 301 SEK exkl. moms

 

Trygghet och studiero har som syfte att ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar i skolmiljön. Skolans rättsliga ansvar klargörs i boken utifrån de övergripande principer som lagstiftaren har fastslagit. De juridiska resonemangen illustreras med talrika exempel från skolans vardag och med tydliga kommentarer och förklaringar. I framställningen har inarbetats forskning om bl.a. nätmobbning och könsskillnader mellan pojkars och flickors beteendemönster. Särskild uppmärksamhet ägnas framgångsfaktorer på vägen mot trygghet och studiero.
 
  © 2017 Jure AB