Marknadsinformation och marknadsmissbruk
   
 
Författare: Broneus Sandra , Stattin Daniel
Titel:Marknadsinformation och marknadsmissbruk
Anmärkning:
Utgivningsår:2021
Omfång:274 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022961
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Straffrätt

Pris: 595 SEK exkl. moms

 

Korrekt information i rätt tid är ett nödvändigt villkor för att aktiemarknaden ska fungera. Om aktiemarknadens aktörer får tillförlitlig information i tid har de förutsättningar att prissätta olika värdepapper. Lika viktigt är att information inte missbrukas så att prisbildningen blir felaktig. Med avstamp i denna problematik behandlar författarna bland annat följande frågor:

• Vad är insiderinformation?
• Vilka regler gäller för offentliggörande och uppskjutet offentliggörande av insiderinformation?
• Hur ska läckor hanteras?
• När har någon gjort sig skyldig till insiderbrott eller obehörigt röjande?
• Vad är marknadsmanipulation?
• Hur är systemet med administrativa och straffrättsliga sanktioner utformat?

I boken redogörs för det juridiska regelverket på området, med tonvikt på marknadsmissbruksförordningen, marknadsmissbrukslagen och kompletteringslagen.
 
  © 2017 Jure AB