Pensionsstiftelser (NY TITEL)
   
 
Författare:Tiljander Annette
Titel:Pensionsstiftelser (NY TITEL)
Anmärkning:Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023937
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Försäkringsrätt , Skatterätt

Preliminärt pris: 420 SEK exkl. moms

 

Pensionsstiftelser är ett sätt att trygga tjänstepensioner som är vanligt i större företag i Sverige.

Denna bok beskriver de regelverk som gäller för pensionsstiftelser och den administration som en styrelse eller ledning av en pensionsstiftelse ska hantera, framför allt frågeställningar som är aktuella för gemensamma pensionsstiftelser och större pensionsstiftelser. Nya EU-regelverk som påverkar pensionsstiftelser beskrivs också i boken.

Pensionsstiftelser vänder sig i första hand till styrelseledamöter och olika specialister som arbetar med pensionsstiftelser hos arbetsgivare, revisionsbyråer, advokatbyråer eller myndigheter.
 
  © 2017 Jure AB