Författningssamling i Dynamisk immaterialrätt
   
 
Författare:Levin Marianne , Papadopoulou Frantzeska , Harnesk Linnea
Titel:Författningssamling i Dynamisk immaterialrätt
Utgivningsår:2021
Omfång:671 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024552
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 297 SEK exkl. moms

 

Lagtextsamling i Dynamisk immaterialrätt är en samling centrala rättskällor på immaterialrättsområdet. Boken kan fungera såväl som del av det övergripande paketet Dynamisk immaterialrätt som helt självständigt. De konventioner, EU-rättsakter och nationella rättsakter som ingår utgör ett urval av de rättskällor som får anses centrala för studenter, forskare och praktiskt verksamma jurister som arbetar med immaterialrätt. Utöver de källor som återges i fulltext i boken, får läsaren en förteckning över andra utvalda internationella konventioner, EU-rättsakter och nationella författningar som kan vara av betydelse.
 
  © 2017 Jure AB