Bokslutsboken 2022
   
 
Titel:Bokslutsboken 2022
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:496 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025573
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 489 SEK exkl. moms

 

Vid bokslutsarbete är det naturligt att arbeta med ett konto i taget. Därför har vi i boken angett vad som gäller för K2, K3 och inkomstskatt för varje konto eller kontogrupp. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp effekter av komponenter- kontra enhetsavskrivning, skillnader vid varulagervärdering enligt K2 och K3 m.m.Ambitionen är att ge en god överblick av innehållet i bokslutsreglerna enligt K2 och K3. Då skattemässiga överväganden ofta är en integrerad del av bokslutsarbetet innehåller denna del också kommentarer om vad som gäller skattemässigt för ett visst konto eller grupper av konton.
 
  © 2017 Jure AB