Aktiebolagets och försäkringsföretagets organisation (NY TITEL)
� Särskilt om styrelsens och den verkställande direktörens funktion och ansvar
   
 
Författare:Besher Alexander
Titel:Aktiebolagets och försäkringsföretagets organisation (NY TITEL) � Särskilt om styrelsens och den verkställande direktörens funktion och ansvar
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer i januari 2022.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021858
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Försäkringsrätt , Förmögenhetsrätt

Preliminärt pris: 973 SEK exkl. moms

 

Med utgångspunkt i aktiebolagsrätten redogör boken för vilka praktiska implikationer lagen har för bolagsledningen - både i aktiebolag och försäkringsföretag.
 
  © 2017 Jure AB