Bodelning (NY UPPLAGA)
� Under äktenskap och vid skilsmässa
   
 
Författare:Teleman Örjan
Titel:Bodelning (NY UPPLAGA) � Under äktenskap och vid skilsmässa
Anmärkning:Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer i december 2021.
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024545
Ämnesord:Familjerätt

Preliminärt pris: 931 SEK exkl. moms

 

Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall.

Boken inleds med en redogörelse för rättsutvecklingen. Därefter beskrivs egendomsordningen avseende öppen och dold äganderätt för makar, makars ansvar för skulder och giftorättssystemet. Vidare lämnas en utförlig redogörelse för alla bodelningsmoment såsom värdering, vederlag, skevdelning, andelsberäkning och lottläggning. Dessutom behandlas eftergift i konkurs i samband med bodelning samt redovisningsproblem och andra juridiska frågor avseende tiden mellan skilsmässomålens början och den slutliga bodelningen.

Bodelning innehåller också utförliga avsnitt om bouppteckning, bodelningsavtal, bodelningsförrättning, bodelning under bestående äktenskap samt kostnader för bodelning. Här finns även lagtexter och exempel på bl.a. bouppteckning, bodelningsavtal och bodelningsbeslut.
 
  © 2017 Jure AB