Rehabilitering och missbruk
� en arbetsrättslig handbok
   
 
Författare:Gurmu Martha
Titel:Rehabilitering och missbruk � en arbetsrättslig handbok
Utgivningsår:2021
Omfång:160 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144155760
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

En lyckad rehabilitering innebär att en arbetstagare kan återgå till sitt arbete. För att nå dit ställs krav på såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. I den här boken, som särskilt fokuserar på rehabilitering och missbruk, finner läsaren inspiration, verktyg och vägledning för att uppnå detta, samt vilka lagar och regler som aktualiseras i en rehabiliteringsprocess.

Boken guidar läsaren igenom en modell i 10 steg för rehabili­tering. Tiostegsmodellen introducerades av Annika Blekemo och Martha Gurmu i boken Rehabilitering och arbetsmiljö: Handbok i 10 steg för arbetsgivare. I den här boken fördjupas modellen samt används för att ge exempel på arbetet med rehabilitering just när det gäller missbruk. Syftet är att ge en övergripande och praktisk bild av arbetsinriktad rehabilitering. Boken innehåller en mängd relevanta exempel ur rättsfall från Arbetsdomstolen, några illustrerande seminariefrågor samt exempel på en handlingsplan.

Boken är användbar i utbildningssammanhang men riktar sig även till verksamma i det praktiska arbetslivet, exempelvis inom HR, till arbetsgivare och fackliga företrädare, samt till advokater och arbetsrättsjurister.
 
  © 2017 Jure AB