Grundläggande svensk internationell privat- och processrätt (Ny Titel)
   
 
Författare:Maunsbach Ulf , Bramstång Gunnar , Lindskoug Patrik
Titel:Grundläggande svensk internationell privat- och processrätt (Ny Titel)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer 2021-12-13
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018766
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Preliminärt pris: 399 SEK exkl. moms

 

Ett helt nytt verk inom internationell privat- och processrätt och behandlar ämnet på ett ett modernt och pedagogiskt sätt. Boken tar sin utgångspunkt i gällande rätt och den omfattande EU-harmonisering som skett under de senaste 20 åren. Syftet med boken är inte att presentera en fullständig bild av IP-rätten utan att ge förutsättningar för en stabil och grundläggande förståelse för rättsområdet.Boken är i första hand tänkt att användas som lärobok för juriststudenter och den kommer att användas som kurslitteratur på juristprogrammet i Lund. Boken kan dock också användas som litteratur på andra utbildningar där det efterfrågas kunskap om IP-rätt och den kommer att vara användbara också för praktiskt verksamma jurister.
 
  © 2017 Jure AB