Varemærkeloven
� Med kommentarer
   
 
Författare:Wallberg Knud , Francke Ravn Mikael
Titel:Varemærkeloven � Med kommentarer
Utgivningsår:2021
Omfång:626 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757442670
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Immaterialrätt , Utländsk rätt

Pris: 2069 SEK exkl. moms

 

Den seneste og meget omfattende ændring af varemærkeloven trådte i kraft den 1. januar 2019, og da der nu er en passende mængde praksis til at belyse de nye bestemmelser, er det tid til denne nye udgave af lovkommentaren – den 6. i rækken. Ændringsloven implementerede Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2436/EU af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, og som indebar en væsentlig revision og udvidelse af kravene til medlemsstaternes varemærkelove i forhold til det første varemærkedirektiv fra 1989. Ændringsloven var derfor også meget omfattende, idet alle de hidtidige bestemmelser i kapitel 1-5 blev ophævet og erstattet af nye bestemmelser. Når det er sagt, er det dog vigtigt at understrege, at retstilstanden på væsentlige punkter er stort set uforandret.

Forord

Varemærkeloven

Indledning

Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1 A. Rettigheder knyttet til varemærker

Kapitel 1 B. Begrænsninger i et varemærkes retsvirkninger

Kapitel 2. Ansøgning og registrering af varemærker

Kapitel 2 A. Registreringens gyldighedsperiode og fornyelse

Kapitel 3. Fortabelses- og ugyldighedsgrunde

Kapitel 4. Procedurer for varemærkeregistreringers fortabelse
eller ugyldighed og udslettelse

Kapitel 5. Varemærker som genstand for ejendomsret og notering
af ændringer i varemærkeregisteret

Kapitel 6. Bestemmelser vedrørende retsbeskyttelsen

Kapitel 6. Bestemmelser vedrørende retsbeskyttelsen

Kapitel 7. Forskellige bestemmelser

Kapitel 8. International varemærkeregistrering

Kapitel 8 A. Gebyrer

Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Bilag 1. Ikrafttrædelsesbestemmelserne i ændringsloven 2018

Domsregister

Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB