Servitutretten
   
 
Författare:Evald Jens
Titel:Servitutretten
Utgivningsår:2021
Omfång:290 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757451887
Ämnesord:Fastighetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 946 SEK exkl. moms

 

Formålet med denne bog er at give en samlet fremstilling af dansk servitutret. Med servitut forstås en på særligt grundlag hvilende ret til at udøve en begrænset rådighed over en fast ejendom eller at kræve opretholdt en tilstand på denne.

Betegnelsen servitutret tjener det formål under ét begreb at samle en række emner og retlige problemer, som tematisk knytter sig til servitutter. Servitutret anvendes derfor som en samlebetegnelse for disse emner og problemer.

Servitutter er juraens gråspurve: De er almindeligt udbredt, man opdager dem først, når de giver problemer, og de er svære at slippe af med. Hermed også sagt, at servitutretten i praksis er et retsområde, hvor der gennem tiden har været og stadig er mange konflikter, hvilket afspejles i de mange domme og administrative afgørelser, som omtales i bogen.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Om servitutretten

Kapitel 2: Hovedtræk af servitutrettens udvikling

Kapitel 3: Privatretlige servitutter: Begreber, indhold og afgrænsninger

Kapitel 4: Privatretlige servitutter: Fortolkning og ugyldighed

Kapitel 5: Stiftelse af servitutter ved retshandel

Kapitel 6: Stiftelse af servitutter ved hævd

Kapitel 7: Privatretlige servitutter: Tinglysning

Kapitel 8: Privatretlig påtaleret og håndhævelse

Kapitel 9: Offentligretlig håndhævelse af privatretlige servitutter

Kapitel 10: Privatretlige servitutter: Fortolknings- og dispensationsret

Kapitel 11: Privatretlige servitutters ophør

Kapitel 12: Offentligretlige servitutter
 
  © 2017 Jure AB