Mänskliga rättigheter – i Sverige, Europa och världen
   
 
Författare:Ahlin Per
Titel:Mänskliga rättigheter – i Sverige, Europa och världen
Utgivningsår:2021
Omfång:108 sid.
Förlag:Poseidon
ISBN:9789197538724
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 89
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I Sverige och andra stabila demokratier kan domstolar fundera över om det är olaga frihetsberövande att sätta låskåpor på insidan av dörren till ett demensboende. I andra delar av världen kan oliktänkande fängslas, tortyr förekomma och folkmord begås. I grunden är det dock samma rättigheter vi talar om, och syftet bakom regleringen är densamma. Det handlar om att skydda den enskilde mot övergrepp från statsmaktens sida.

Denna bok tar ett samlat grepp på rättighetsskyddet nationellt, regionalt och globalt, i syfte att visa hur de mänskliga rättigheterna hänger samman. Boken är i första hand avsedd som kurslitteratur, men kan med fördel läsas av alla med ett intresse för rättighetsfrågor.

Per Ahlin är universitetslektor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB