SOU 2021:79 En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning
   
 
Titel:SOU 2021:79 En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning
Utgivningsår:2021
Omfång:89 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152502235
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:79
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 214 SEK exkl. moms

 

Utredningen Ett moderniserat konsumentskydd har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

En särskild utredare har haft i uppdrag att ta ställning till hur ett nytt EU-direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt samt att analysera vissa frågor gällande det skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som trädde i kraft 2018. I delbetänkandet Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17), som överlämnades till regeringen den 31 mars 2021, redovisades uppdraget om genomförande av EU-direktivet. I slutbetänkandet, som överlämnades till regeringen den 12 oktober 2021, behandlas skriftlighetskravet vid telefonförsäljning.
 
  © 2017 Jure AB