Sveriges Rikes Lag 2022
� gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2022
   
 
Titel:Sveriges Rikes Lag 2022 � gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2022
Anmärkning:Den utges även i skinnband. Mängdrabatter vid köp av två eller fler exemplar. Utkommer i januari 2022.
Upplaga:143 uppl.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024576
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 1260 SEK exkl. moms

 

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2022.

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken.


Bland nya lagar som tagits in i lagboken kan nämnas:

- Lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik ger en möjlighet för en butiksinnehavare att hos åklagare begära att en person portförbjuds i butiken. Förutsättningen för ett sådant förbud är att det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att personen i fråga kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där.

- Genom lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter har införts ett krav på förarbevis för att få framföra detta fordon. För att få ett förarbevis krävs att föraren har fyllt 15 år och genomgått föreskriven utbildning med godkänt resultat. Undantag från kravet på förarbevis gäller bl.a. inom statliga myndigheters verksamhet och vid räddningstjänst. Förarbeviset kan återkallas om innehavaren har gjort sig skyldig till exempelvis sjöfylleri eller vårdslöshet i sjötrafik, har brutit mot sjövägsreglerna eller har framfört en vattenskoter i vissa områden där det inte är tillåtet.

- Lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket har liksom åtskilliga andra författningar tillkommit med anledning av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

- Viktiga ändringar har också gjorts i bl.a. rättegångsbalken, skatteförfarandelagen (2011:1244) och livsmedelslagen (2006:804).


Lagboksappen 2022 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och kommer att uppdateras en gång under året. Precis som du är van vid med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen. Allt med riktig lagbokskänsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store - bara för dig som köpt årets lagbok. Tillgänglig från januari 2022 till och med januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB