Bankrättsligt seminarium
� Lund 23-24 mars 2001
   
 
Författare:Gorton Lars
Titel:Bankrättsligt seminarium � Lund 23-24 mars 2001
Utgivningsår:2002
Omfång:169 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9163122014
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Finansierings- och kommersiellrättsliga studier nr. 2
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 219 SEK exkl. moms

 

Innehållsförteckning:

- Inledande bakgrund av Lars Gorton
- Presentasjon av den norske finansavtalelove av Sven Iver Sten
- Kreditaftaler - Den danske model med Europaeisk og nordisk inspiration av Lennart Lynge Andersen
- Ett forbrugerretsligt perspektiv av Hagen Jørgensen
- Rådgivarens informationsansvar - En probleminventering av Jan Kleineman
- Kausjonsretten i omstøpning av Viggo Hagstrøm
- Om borgensförbindelser i Finland av Ari Huhtamaki
- Forholdet mellom betaler og betalingsmottager av Kai Krüger
- Bank och Internet av Lennart Johansson
- Bilaga, Kommittédirektiv Finansiell rådgivning till konsumeter
 
  © 2017 Jure AB