Avtal
� Lärobok i allmän avtalsrätt
   
 
Författare:Adlercreutz Axel , Mulder Bernard Johann
Titel:Avtal � Lärobok i allmän avtalsrätt
Upplaga:15 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:163 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023302
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Avtal är ett centralt och effektivt instrument för att åstadkomma en uppdelning av olika funktioner i samhället. Avtal utgör en grundläggande förutsättning inte bara för villkoren inom förmögenhetsrätten utan även rörande förhållanden inom arbets-, familje- och arvsrätten.

Boken Avtal. Lärobok i allmän avtalsrätt ger en samlad framställning av den svenska allmänna avtalsrätten. Med utgångspunkt i regleringen i avtalslagen behandlas i boken frågor om slutande av avtal, avtal genom fullmäktig, avtals ogiltighet, oskäliga avtalsvillkor och tolkning av avtal.

Avtal är avsedd som grundläggande lärobok för juridikstudenter. Den kan användas i utbildningar på såväl juristprogram som andra universitets- och högskoleutbildningar med inslag av civil- eller handelsrätt. Den kan också användas av praktiker som vill få en systematisk översikt över den allmänna avtalsrätten. Boken vänder sig även till andra som intresserar sig för civilrättens eller handelsrättens förutsättningar eller grunderna i avtalsrätten.
 
  © 2017 Jure AB