Karnov bokverk 2021/22
� Svensk lagsamling med lagkommentarer
   
 
Titel:Karnov bokverk 2021/22 � Svensk lagsamling med lagkommentarer
Anmärkning: 3 Volymer samt register. Teckna stående order på denna produkt. Kontakta Jure på 08-6620080 eller order@jure.se
Upplaga:26 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:5576 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024026
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 13575 SEK exkl. moms

 

Karnov bokverk 2021/22 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem. Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på advokatbyråer, inom näringslivet och i organisationsväsendet har ständigt ökat under de senaste decennierna. Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.

I årets upplaga av bokverket finns 747 författningar uppdaterade i sin lydelse per den 1 juli 2021. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra museilag (2017:563), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), lag (2021:34) om tillträdesförbud till butik, lag (2021:401) om Allmänna arvsfonden och fastighetsmäklarlag (2021:516).

Karnov bokverk 2021/22 består av tre band och ett register.
 
  © 2017 Jure AB