Sveriges Lag 2022
   
 
Titel:Sveriges Lag 2022
Anmärkning:Digital version av lagboken ingår.
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:3640 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144153605
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 980 SEK exkl. moms

 

Sveriges Lag, den svarta lagboken, är en lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag. Sveriges Lag innehåller ca 880 författningar, hänvisningar till centrala förarbeten samt rättsfall. Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, och Högsta förvaltningsdomstolen är beskrivna i ett omfattande rättsfallsregister.

Denna upplaga av Sveriges Lag innehåller författningar som trätt i kraft t.o.m. den 1 januari 2022. De författningar och författningsändringar som utkom från trycket i Svensk författningssamling (SFS) under början av december 2021 till januari 2022 återges i ett separat komplement. Huvudboken är uppdaterad till och med 3 november 2021 med SFS 2021:981 som sista tillagda SFS.
Bland de nya författningar som inkluderats kan särskilt nämnas fastighetsmäklarlagen (2021:516) och lagen (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter.

I Sveriges Lag lägger vi mycket tid och kraft på urvalet av rättsfall. Här har 1971 valts som brytår: Högsta domstolens rättsfall från och med 1971 och fram till dagsläget refereras i mycket stor omfattning, medan tidigare fall anges i ett snävare urval. Även från HFD (inkl. RÅ), AD och immaterialrätten (PMÖD m.fl.) finns ett stort antal rättsfall angivna för den som snabbt behöver skaffa sig en god överblick av rättsläget inom praxis.

För att underlätta arbete med lagboken medföljer registerflikar. Med Sveriges Lag 2021 får du dessutom tillgång till en digital version av boken som du når via en kod på insidan av pärmen. Sveriges Lag är framtagen i samarbete med ett redaktörsråd bestående av: Rolf Dotevall, professor Göteborgs universitet; Kajsa Henning Mäki, adjunkt Umeå universitet; Eva Lindell-Frantz,lektor Lunds universitet; Jori Munukka, professor Stockholms universitet; Joakim Nergelius, professor Örebro universitet; Jane Stoll, lektor Karlstad universitet; Laila Zackariasson, professor Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB