Studier rörande påföljdspraxis m.m. (E-BOK)
� Elektronisk version November 2021
   
 
Författare:Månsson Catharina , Hansson Björn , Kezovska Gina , Borgeke Martin
Titel:Studier rörande påföljdspraxis m.m. (E-BOK) � Elektronisk version November 2021
Anmärkning:Denna uppdaterade utgåva av Påföljdspraxis säljs endast som en abonnerad tjänst via internet. Priset avser ett abonnemang för en person i ett år. Kontakta oss gärna på e-post: order@jure.se eller 08-662 00 80 för mer information om fleranvändarlicenser. Denna bok finns även i en tryckt version från 2018.
Utgivningsår:2021
Omfång:1953 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238602
Produkttyp:E-bok
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Kriminologi

Pris: 1495 SEK exkl. moms

 

INLOGGNING FÖR ABONNENTER (Använd "Öppna i ny flik")

Kontakta oss för offert på fleranvändarlicenser.

Senaste versionen är uppdaterad till november 2021.

Boken är indelad i åtta delar varav den första delen innehåller både en översiktlig och en detaljerad innehållsförteckning. Den detaljerade innehållsförteckningen är även länkad till respektive avsnitt.

Till nyheterna hör att boken kan användas off-line genom nedladdning av respektive del i pdf. Utskrift kan göras av valfria sidor eller del för del i sin helhet.

I denna upplaga, som ges ut enbart som e-bok, har de senaste lagändringarna och rättsfallen beaktats. Rättsfall från HD till och med början av oktober 2021 har kunnat beaktas samt RH-referat till och med referat 2021:06. Boken är uppdaterad med statistikuppgifter avseende år 2020.


Bland nytillkommet material i denna upplaga, kan särskilt nämnas.

Mordstraffskalan och även betydelsen av omständigheter enligt BrB 29:5, s.k. billighetsskäl förtydligas i rättsfallen:
"Mordet med kökskniven" NJA 2021 s. 32
”Mordet med brödkniven” NJA 2021 s. 377
”Mordet med hanteln” HD:s dom den 14 juli 2021 i mål B 6852-20

BrB 29:5, s.k. billighetsskäl utvecklas även i rättsfallen:
”Narkotikadistributören” HD:s dom den 30 juni 2021 i mål B 6249-20
”Den livshotande sjukdomen” HD:s dom den 10 september 2021 mål B 5960-20

Straffmätningen vid försöksbrott behandlas i rättsfallet:
NJA 2021 s. 83 ”Torpeden”


Studier rörande påföljdspraxis med mera är den enda kommenterande praxissammanställningen i sitt slag och ett välkänt hjälpmedel för domare, åklagare och advokater vid bedömningen av påföljdsfrågor.

I boken redogörs för domstolarnas påföljdsbestämningspraxis. De riktlinjer som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande finns också med liksom kommentarer ur motiv till främst nyare lagstiftning.

I denna upplaga ansvarar Catharina Månsson för del I om allmänna frågor samt för kapitlen om brotten mot allmänheten, brotten mot staten, miljöbrotten, dopningsbrotten, narkotikabrotten, smuggling och företagsbot. Avdelningschefen Gina Kezovska vid Ekobrottsmyndigheten ansvarar för kapitlet 4.26 om brotten mot borgenärer samt för kapitlen om skattebrotten och om näringsförbud. Övriga kapitel, bl.a. brotten mot person och förmögenhetsbrotten (med undantag för kapitel 4.26), ansvarar Björn Hansson för.

Den elektroniska versionen av Påföljdspraxis säljs endast som en abonnerad tjänst via internet och uppdateras årligen. Priset avser ett abonnemang för en person i ett år. Kontakta oss gärna på e-post: order@jure.se eller 08-662 00 80 för mer information om fleranvändarlicenser.

Boken innehåller 1953 sidor.

Ur innehållet:
1. Regler om de olika påföljderna och deras tillämpning
2. Regler av betydelse för påföljdsbestämningen, m.m.
3. Brotten mot person (3-7 kap. brottsbalken)
4. Förmögenhetsbrotten (8-12 kap. brottsbalken)
5. Brotten mot allmänheten (13-15 kap. brottsbalken)
6. Brotten mot staten (16-17, delvis 19 och 20 kap. brottsbalken)
7. Alkohollagen
8. Bidragsbrotten
9. Dopningsbrotten
10. Knivar och andra vapen
11. Kontaktförbud
12. Miljöbrotten
13. Narkotikabrotten
14. Penningtvättsbrotten
15. Punktskattebrotten
16. Skattebrotten
17. Smuggling m.m.
18. Trafik - Rattfylleribrotten
19. Trafik - Övriga trafikbrott
20. Utlänningslagen - människosmuggling m.m.
21. Övrig specialstraffrätt
22. Företagsbot
23. Näringsförbud
24. Utvisning på grund av brott
Rättsfallsregister
Bilaga 1. RåR 2007:2
Bilaga 2. RättsPM 2012:7
Bilaga 3. Riktlinjer REMA 2021-03-01
Bilaga 4. EBM riktlinjer för företagsbot, Reviderad i april 2019
Bilaga 5. RåR 2017:1
Bilaga 6. Drogpraxisgruppens tabell

Catharina Månsson är hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hon har deltagit bl.a. i undervisningsverksamheten inom straffrätt vid Domstolsakademin och varit sekreterare i 2008 års sexualbrottsutredning.

Björn Hansson är hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Gina Kezovska är chefsåklagare och avdelningschef/Sydväst vid Ekobrottsmyndigheten. Hon har inom ramen för sitt arbete på Ekobrottsmyndigheten följt och analyserat påföljdspraxis när det gäller ekonomisk brottslighet.

Martin Borgeke är jur. dr h.c. (Uppsala) och före detta justitieråd i Högsta domstolen. Han har varit ämnesansvarig för straffrätten inom Domstolsakademin. Martin Borgeke har deltagit i flera statliga utredningar på straffrättens område och är huvudförfattare till boken Att bestämma påföljd för brott (4 uppl. 2021). Han har också publicerat ett flertal uppsatser rörande straffrättsliga frågor.
 
  © 2017 Jure AB