Obligasjonsrett
   
 
Författare:Hagstrøm Viggo , Bruserud Herman , Alvik Ivar , Irgens-Jensen Harald , Berg Ørstavik Inger
Titel:Obligasjonsrett
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:1008 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215022468
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1753 SEK exkl. moms

 

Obligasjonsrett er læren om skyldforhold, særlig skyldforhold som har sitt grunnlag i en kontrakt. Som disiplin favner obligasjonsretten vidt og spenner over svært ulike rettsforhold; fra studentens husleiekontrakt til offshorekontrakter i milliardklassen.

Viggo Hagstrøms Obligasjonsrett har siden førsteutgaven i 2003 etablert seg som det sentrale referanseverket på obligasjonsrettens område. Den viderefører og utvikler tradisjonen fra Per Augdahls klassiker Den norske obligasjonsretts almindelige del. I boken sammenfattes de overordnede prinsippene i obligasjonsretten. Utviklingen av internasjonale kontraktsrettsprinsipper, som har revitalisert obligasjonsretten som rettslig disiplin, er viet stor plass i boken. Fremstillingen bygger på et omfattende norsk og internasjonalt kildemateriale.

Obligasjonsrett er velegnet både som lærebok for studenter og som håndbok for dommere, advokater og andre praktikere.

 
  © 2017 Jure AB