Lov om trossamfund uden for folkekirken
� Med kommentarer
   
 
Författare:Gammeltoft-Hansen Hans , Esdahl Pernille
Titel:Lov om trossamfund uden for folkekirken � Med kommentarer
Utgivningsår:2019
Omfång:157 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757442991
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Insolvensrätt , Utländsk rätt

Pris: 787 SEK exkl. moms

 

Trossamfundsloven – lov nr. 1533 af 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken – er blevet til med udgangspunkt i Betænkning nr. 1564. En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken. Loven er den første udmøntning af Junigrundlovens løftebestemmelse, den nuværende grundlovs § 69, hvorefter »De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov«.

Trossamfundsloven indeholder bestemmelser om, hvad der nærmere skal forstås ved et trossamfund, samt om visse grundlæggende rettigheder for alle trossamfund; endvidere om betingelserne for at opnå status som et anerkendt trossamfund med de deraf følgende rettigheder og forpligtelser. Om de anerkendte trossamfund indeholder loven tillige regler om vielsesbemyndigelse samt om tilsynet med trossamfundene og eventuel tilbagekaldelse af anerkendelsen.

Forfatterne har begge deltaget i lovens tilblivelse, Pernille Esdahl som medlem af det lovforberedende udvalg, Trossamfundsudvalget, og som kontorchef i Kirkeministeriet, Hans Gammeltoft-Hansen som formand for Trossamfundsudvalget.
 
  © 2017 Jure AB