Juridisk metodbok
� för socialarbetare och andra offentliganställda
   
 
Författare:Rejmer Annika , Zetterström Stefan , Scheutz Sverker , Fridström Montoya Therése
Titel:Juridisk metodbok � för socialarbetare och andra offentliganställda
Anmärkning:
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:180 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025702
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Offentlig rätt

Pris: 406 SEK exkl. moms

 

Det är många fler än jurister som tillämpar lagar i sitt arbete och därför behöver veta hur det ska göras. Detta verk ger en introduktion till juridisk metod, lagstiftningens systematik, olika typer av normer och hur statens, regionernas och kommunernas verksamheter styrs.

Juridisk metodbok – för socialarbetare och andra offentliganställda riktar sig till studenter som läser utbildningar med juridiska inslag och yrkesgrupper som tillämpar rättsregler men som för den sakens skull varken ska bli eller är jurister. Eftersom socionomer är den yrkesgrupp som näst efter jurister är rättstillämpare i störst utsträckning, är exemplen främst utformade med tanke på denna yrkesgrupp. Verket innehåller också handfasta tips om hur

• juridiska problem identifieras

• lagar, förarbeten och praxis söks

• gällande rätt fastställs

• juridiska beslut fattas

• myndighet utövas.

Förutom socionomer är verket skrivet med tanke på bland annat blivande och yrkesverksamma samhälls- och beteendevetare, ekonomer, hälso- och sjukvårdspersonal, teknologer samt andra som arbetar inom offentlig sektor.
 
  © 2017 Jure AB