Skattesystemet
� Lärobok
   
 
Författare:Hiort af Ornäs Leijon Lena , Kristoffersson Eleonor
Titel:Skattesystemet � Lärobok
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:210 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371779
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

Skattesystemet påverkar alla. Ett stort antal skatteregler skapar tillsammans detta skattesystem, vilket medför att det är en utmaning att skaffa sig en överblick över helheten. Ambitionen med denna bok är att på ett lättillgängligt sätt ge en överblick över, inblick i och förståelse för hela skattesystemet. Boken behandlar därför skattesystemets samtliga delar, dvs. inkomstskatt, sociala avgifter, mervärdesskatt, punktskatter, trafikskatter, internationella frågor och förfarande.

Boken är skriven som en lärobok och kan i undervisnings- och inlärningssammanhang med fördel kompletteras med Skattesystemet. Övningsbok samt Skattelagboken. På så sätt utgör den en del i ett komplett undervisningspaket i skatterätt. Den kan också användas som introduktionsbok och kompletteras med andra läroböcker som ger en fördjupning i exempelvis inkomstskatt och mervärdesskatt. Ett ytterligare sätt att använda den är att komplettera den med den uppsjö av material som finns fritt tillgängligt på exempelvis Skatteverkets webbplats, samt med rättsfall och förarbeten. Slutligen kan den användas helt fristående som enda kursbok på kurser där skatterätten utgör en mindre del.

Nytt i andra upplagan är hållbar utveckling och EU:s gröna giv, utvecklade avsnitt om fåmansföretag och koncernbidrag och ett förbättrat avsnitt om bokslutsdispositioner och skattemässiga justeringar.
 
  © 2017 Jure AB