Makt, myndighet, människa
� En lärobok i speciell förvaltningsrätt
   
 
Författare:Lerwall Lotta
Titel:Makt, myndighet, människa � En lärobok i speciell förvaltningsrätt
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:332 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371700
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 455 SEK exkl. moms

 

Makt, myndighet, människa är en lärobok i förvaltningsrätt som sätter fokus på ett antal samhällsområden som brukar hänföras till den speciella förvaltningsrätten. De områden som behandlas är migration, skola, miljö, polis, socialförsäkring, socialtjänst samt hälso- och sjukvård (inkl. tvångsvård). Både formella och materiella bestämmelser behandlas. Syftet är att ge en introduktion och samtidigt problematisera och fördjupa vissa frågor i förhoppningen att väcka läsarens intresse för ytterligare fördjupning inom dessa områden. I fokus står de bestämmelser som ger myndigheter makt att vidta olika åtgärder riktade mot den enskilde och vilka rättssäkerhetsgarantier som finns till skydd för denne.

Boken är avsedd att användas på kurser där förvaltningsrätten, både den allmänna och speciella, studeras. Målgruppen är således bland annat studenter som läser juridik och statskunskap. Framställningen kan även vara till nytta för praktiskt verksamma, både jurister och icke-jurister. Förhoppningsvis kan även en intresserad medborgare ha användning av boken, bland annat i sina kontakter med myndigheter.

Medverkande författare: Rebecca Thorburn Stern, Ingrid Helmius, Lars Bejstam, Therése Fridström Montoya, Ewa Axelsson, Lotta Lerwall och Jan Darpö.
 
  © 2017 Jure AB