Författningssamling för den svenska sjöfarten (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Schelin Johan , Severin Robert
Titel:Författningssamling för den svenska sjöfarten (NY UPPLAGA)
Anmärkning:Utkommer preliminärt i mars 2022.
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:230 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238695
Typ av verk:Författningssamling
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

Preliminärt pris: 224 SEK exkl. moms

 

I Författningssamling för den svenska sjöfarten återges ett antal centrala sjörättsliga författningar bl.a. sjölagen och fartygssäkerhetslagen.

Boken är avsedd både för dem som arbetar inom sjöfarten och som studielitteratur.

Författningssamlingen är tänkt att användas tillsammans med Sjötrafikföreskrifter m.m. som återger de internationella sjövägsreglerna och bestämmelser om sjötrafiken samt Sjöfartsskyddsföreskrifter som innehåller ISPS-koden och nationell lagstiftning om sjöfartsskydd.
Författningarna är uppdaterade t.o.m. 1 januari 2022.

Innehåll:
Sjölagen (1994:1009)
Fartygssäkerhetslagen (2003:364)
Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Sjömanslagen (1973:282)
Lagen (1982:80) om anställningsskydd
Semesterlagen (1977:480)
Lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
Förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän
Mönstringslagen (1983:929)
Mönstringsförordningen (1984:831)
Förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Diskrimineringslagen (2008:567)
Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
 
  © 2017 Jure AB