Lagtexten Miljöbalken
   
 
Titel:Lagtexten Miljöbalken
Anmärkning:Uppdaterad per 2022-01-01.
Utgivningsår:2022
Omfång:132 sid.
Förlag:Lagtexten
ISBN:LAGTEXTMILJ22
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Miljöbalken och dess övergångsbestämmelser och andra lagar

Sammanställningen har kompletterats med ett sakordsregister som omfattar
hela miljölagstiftningen dvs miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter.


Innehåll:

Miljöbalken (1998:808)
Lag (1998:811) om införande av miljöbalken
Lag (1998:812) om vattenverksamhet
Lag (1998:813) om införande av lagen om vattenverksamhet
Lag (1999:673) om skatt på avfall
Lag (1998:814) om gaturenhållning och skyltning
Lag (1999:381) om åtgärder angående allvarliga kemikalieolyckor
Lag (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet
Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Förvaltningslagen (1986:223)
Klimatlag (2017:720)
Lag (1996:242) om domstolsärenden
10 kap. Förorenade områden (Lydelse före 1 augusti 2007)

SAKORDSREGISTER för lagarna, förordningarna och föreskrifterna
 
  © 2017 Jure AB