Sambolagen m.m.
� En kommentar
   
 
Författare:Lind Göran
Titel:Sambolagen m.m. � En kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:377 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022718
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 826 SEK exkl. moms

 

Denna bok är en klassisk lagkommentar där författaren kommenterar varje enskilt stadgande i sambolagen. I boken belyser författaren även den bakomliggande rättsutvecklingen och de motiv som burit upp denna.

Vidare kommenteras lagen närstående frågor som avtal mellan sambor, dold äganderätt och krav på ersättning för utfört arbete eller ekonomiska investeringar med stöd av förutsättningsläran, principen obehörig vinst och allmänna skälighetsregler. Vissa arvs- och testamentsfrågor belyses. Kommentaren präglas även av ett internationellt perspektiv.
 
  © 2017 Jure AB