Prop. 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m.
Anmärkning:SOU 2000:46
Utgivningsår:2002
Omfång:382 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102127
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:127
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB