Svensk Lag 2022
   
 
Titel:Svensk Lag 2022
Upplaga:25 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:2475 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371458
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 827 SEK exkl. moms

 

Svensk Lag, ”den gröna lagboken”, har skräddarsytts för juristprogrammet. Den är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk med en enkel systematik.

Kapitlen, som är indelade utifrån rättsområde, inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar är dock placerade i anslutning till sin huvudlag.

Lagboken är försedd med en tydlig innehållsförteckning och ett sakregister som underlättar sökning. Layouten är luftig för god läsbarhet.

Stoppdatum är den sista december. Det innebär att det inte finns några bihang eller tillägg; all lagtext är införd på sin ”rätta” plats. Lagboken uppdateras årligen.

Bland årets nyheter finns lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden (dvs. visselblåsare), lagen om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 samt de nya lagarna om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FRA).
 
  © 2017 Jure AB