Nya Visselblåsarlagen
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Nya Visselblåsarlagen
Utgivningsår:2021
Omfång:312 sid.
Förlag:IJK
ISBN:9789198636710
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 494 SEK exkl. moms

 

En helt ny visselblåsarlag gäller från och med den 17 december 2021. Den nya lagen innebär främst följande.

- Förutsättningar för att lagen ska ge skydd för visselblåsaren

- Skydd i form av ansvarsfrihet samt skydd mot hindrande åtgärder och repressalieåtgärder

- Krav på intern visselblåsarfunktion

- Krav på extern visselblåsarfunktion

- Förhållandet mellan visselblåsarlagen och annan lagstiftning om t.ex. yttrandefrihet

Boken Nya Visselblåsarlagen är en handbok för alla som i någon mening berörs av lagen eller har att hantera lagen i praktisk tillämpning. Lagens samtliga paragrafer kommenteras med praktisk information om tillämpningen av reglerna.
 
  © 2017 Jure AB