Vapenlagen (NY UPPLAGA)
� En kommentar
   
 
Författare:Landgren Fredrik , Åberg Kazimir
Titel:Vapenlagen (NY UPPLAGA) � En kommentar
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under maj 2022.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2022
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016464
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Preliminärt pris: 851 SEK exkl. moms

 

I boken kommenteras vapenlagen utförligt och paragrafsvis tillsammans med reglerna i vapenförordningen och de av Rikspolisstyrelsen utfärdade bestämmelserna på vapenområdet. Förarbeten och rättspraxis redovisas tillsammans med författarnas egna kommentarer. Boken ger en heltäckande genomgång av regleringen av civila skjutvapen.

I den här nya upplagan har hänsyn tagits till rättsutvecklingen fram till och med år 2021.
 
  © 2017 Jure AB