AMA Hus 21
   
 
Titel:AMA Hus 21
Utgivningsår:2021
Omfång:896 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789179170660
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ackordscentralens skriftserie
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 3690 SEK exkl. moms

 

AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 21 är en revidering av AMA Hus 18.

Viktiga nyheter i AMA Hus 21:

• Nytt textavsnitt med krav och anvisningar för montering av trätrall utomhus.

• Förändringar i standardserien 1090 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner, har lett till anpassningar av kravnivåer. Många koder och rubriker har påverkats, bland annat under GSM, HSB, JT, JV, ZSE samt toleranser i byggdelsavsnitten.

• Förändrade krav kring kvarstående vatten på yttertak eller ytterbjälklag som ska förses med ovanliggande tätskikt enligt JSE.

Till referensverket AMA Hus 21 hör även RA Hus 21, Råd och Anvisningar 21 och MER Hus 21, Mät- och ersättningsregler 21. MER Hus 21 beräknas i lager under augusti 2021.

Förändringar som sker mellan AMA Hus 21 och nästa utgåva redovisas i publikationen AMA-nytt Hus.
 
  © 2017 Jure AB