Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt
Utgivningsår:2016
Omfång:149 sid.
Förlag:IJK Förlag
ISBN:9789198294019
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 385 SEK exkl. moms

 

I boken Psykosocial Arbetsmiljö – från en rättslig utgångspunkt beskriver Tommy Iseskog dessa nya regler på ett tydligt, ingående och lättillgängligt sätt. Reglerna handlar främst om ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Boken ger en bred och konkret beskrivning och sätter in de nya reglerna i sitt sammanhang på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt.

Nya krav ställs på att arbetsgivare arbetar systematiskt med såväl fysiska som psykiska och sociala arbetsmiljöfrågor. I boken beskrivs innebörden av arbetsmiljölagens allmänt hållna krav om att arbetsgivaren ska ”vidta alla åtgärder som behövs” i syfte att förebygga och hantera ohälsa på det psykosociala området, vad dessa krav innebär i termer av praktiska arbetsuppgifter i det dagliga arbetet och därmed chefens ansvar vid psykisk ohälsa.

Detta är en utmärkt handbok för alla arbetsledare, chefer och alla andra som behöver praktisk kunskap inom detta oerhört viktiga område, där chefens arbetsmiljöansvar, som ytterst är ett straffansvar, står i centrum!
 
  © 2017 Jure AB