Sjuklönelagen
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Sjuklönelagen
Upplaga:13 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:172 sid.
Förlag:IJK Förlag
ISBN:9789198294026
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 346 SEK exkl. moms

 

Sjuklönelagen innebär att sjukförsäkringssystemet inte enbart är ett socialförsäkringssystem; sjuklönelagen är en arbetsrättslig lagstiftning som på civilrättslig grund ger arbetstagaren rätt att erhålla sjuklön.

Sjuklönelagen reglerar en sjuklöneperiod, som numera är två veckor. Vidare innehåller lagen regler om bl.a. karensdag, återinsjuknande, sjuklönegaranti och högriskskydd.

I den trettonde upplagan av denna bok kommenteras sjuklönelagens regler med det innehåll dessa regler har från och med den 1 januari 2019 med bl.a. helt nya regler om karensavdrag istället för karensdag. Boken innehåller också en beskrivning av sjukförsäkringens regler för rätten till sjukpenning, den s.k. rehabiliteringskedjan. Dessa regler finns i socialförsäkringsbalken.
 
  © 2017 Jure AB