40 år med MBL
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:40 år med MBL
Utgivningsår:2017
Omfång:173 sid.
Förlag:IJK Förlag
ISBN:9789198294071
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 406 SEK exkl. moms

 

Medbestämmandelagen var en viktig del av den arbetsrätt som formulerades under 1970-talet och som alltjämt utgör stommen i den moderna arbetsrätten. Genom lagen reglerades ett helt nytt system av förhandlingsrätt och förhandlingsskyldighet; ett system som skapade många frågor och ett stort mått av osäkerhet vid tillämpningen under många år.

I boken 40 år med MBL uppmärksammas de praktiska tillämpningsfrågor som arbetsgivare och fackliga organisationer har haft att hantera. Samtliga domar (ca 200) som avgjorts i Arbetsdomstolen avseende medbestämmandelagens medbestämmanderegler kommenteras i boken.

Boken 40 med MBL är en uppföljare till boken 10 med MBL som Tommy Iseskog skrev 1987.
 
  © 2017 Jure AB