Juridisk metod tillämpad inom arbetsrätten
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Juridisk metod tillämpad inom arbetsrätten
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:93 sid.
Förlag:IJK Förlag
ISBN:9789198464375
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 346 SEK exkl. moms

 

Den juridiska metoden kan beskrivas på olika sätt. I den här skriften har författaren valt att visa de olika moment som ingår i en tillämpning av juridisk metod inom arbetsrätten. Ett skäl till detta är att den juridiska metoden blir särskilt tydlig i sin tillämpning inom just detta rättsområde. Detta beror bl.a. på att det inom arbetsrätten avkunnas relativt många domar i den för disciplinen högsta instansen, Arbetsdomstolen.

Det är viktigt att se att den juridiska metoden är ett nödvändigt verktyg i alla typer av rättstillämpningssituationer; för att den som är part i en tvist ska kunna bedöma sin rättsliga ställning, för att rådgivaren i en problemsituation ska kunna ge ett relevant råd, för att domstolen ska kunna formulera ett korrekt domslut o.s.v.

Den juridiska metoden handlar om dels en viss ordning i sättet att beskriva ett händelseförlopp eller ett problem, dels kunskaper om tillämpliga rättsregler så att det rättsliga problemet blir formulerat på ett rättsligt relevant sätt, dels kunskaper om dessa rättsreglers innebörd i syfte att den rättsliga slutsatsen ska bli korrekt.

Denna bok, som nu föreligger i en andra upplaga, är skriven för var och en som har anledning att tillämpa rättsregler eller förstå tillämpningen av rättsregler.
 
  © 2017 Jure AB