Delgivningslagstiftningen
� En kommentar
   
 
Författare:Andersson Charlotte , Synnergren Stieg
Titel:Delgivningslagstiftningen � En kommentar
Anmärkning:
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:259 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024354
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Processrätt

Pris: 520 SEK exkl. moms

 

Delgivningslagstiftningen moderniserades i samband med att den nuvarande delgivningslagen infördes. Lagstiftningen föranledde ett stort antal följdförfattningar och för att effektivisera delgivningsförfarandet infördes lagstiftning om auktorisation av delgivningsföretag. Särskilda regler om delgivning finns bl.a. i jordabalken och rättegångsbalken och det finns även internationella konventioner som reglerar delgivningsförfarandet.

Delgivningslagstiftningen – En kommentar kommenterar delgivningslagen och lagen om auktorisation av delgivningsföretag. Eftersom delgivning inom fastighetsrättens område är mycket vanlig och viktig kommenteras här även bestämmelserna om delgivning på arrenderättens, hyresrättens och bostadsrättens områden.

Boken redogör för ny rättspraxis och för relevant rättspraxis som bildats under den tidigare gällande delgivningslagen. I denna tredje upplaga har författarna uppdaterat innehållet med nya viktiga rättsfall samt vidareutvecklat vissa avsnitt med analyser över vad som krävs för att delgivningen ska äga rum i enlighet med kraven i gällande lagstiftning.

Delgivningslagstiftningen – En kommentar vänder sig till anställda vid domstolar, nämnder, advokatbyråer, delgivningsföretag och inkassoföretag m.fl. samt till hyresvärdar och andra fastighetsförvaltare. Boken kan även användas som uppslagsbok och kursbok vid utbildningar.
 
  © 2017 Jure AB