Sexualbrotten och brotten mot kvinnor
� En praktisk vägledning
   
 
Författare:Wallin Marie
Titel:Sexualbrotten och brotten mot kvinnor � En praktisk vägledning
Anmärkning:
Utgivningsår:2022
Omfång:236 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025412
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 504 SEK exkl. moms

 

En handbok med praktisk vinkel angående såväl sexualbrott som det som kallas "BIN" eller "BINR" inom rättsväsendet - Brott i Nära Relationer.

Straffrätten tar plats som en del I av boken med de specifika brott som det handlar om. Här behandlas 6 kap. Brottsbalken om sexualbrotten. Alla brott i Brottsbalken som omfattas av Grov kvinnofridskränkning men även de andra brott som ofta utreds tillsammans med dessa. Reglerna om besöksförbud m.m. Här redogörs för den straffrättsliga "kartan" på området så att säga.

Processrätten i detta sammanhang tar plats som en del II av boken. Bevisning, beviskrav, stödbevisning, kravet på rättssäkerhet vid säkrandet av bevisning, kravet på objektivitet för åklagare och polis jämfört med målsägandebiträde och försvarare m.m. Hur den processrättsliga "kartan" ser ut.
Slutligen en mer exemplifierande del III med tillämpningsexempel där det bland annat syns hur vårdens arbete - inte bara rättsläkarnas - kan ha viktiga/avgörande bevisfunktioner i domstolarna.
 
  © 2017 Jure AB