Normativt uppdrag
� om rättskunnigas normativa ställningstaganden, särskilt utanför rättstillämpningen
   
 
Författare:Kellgren Jan
Titel:Normativt uppdrag � om rättskunnigas normativa ställningstaganden, särskilt utanför rättstillämpningen
Utgivningsår:2022
Omfång:82 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238732
Ämnesord:Allmän rättslära , Offentlig rätt

Pris: 112 SEK exkl. moms

 

Den som gör en normativ utsaga anger en rekommendation som hen anser bör följas. Normativa ställningstaganden, och de resonemang som stödjer dem, är en del av många juristers vardag, men dessa frågor har inte i tillräcklig mån varit föremål för undervisning eller behandlats i läroböcker. Ändå är de både viktiga och svåra! Det handlar om val, moral, insikt, struktur, tydlighet och ansvarstagande i allt från rättspolitisk argumentation och rättstillämpning till företagens val av organisation och transaktionsmodeller. Om företagsetik. Om rationell argumentation. Om juristrollen! Om hur du själv lyckas med ett normativt resonemang, i olika sammanhang där en jurist kan hamna!

Boken handlar om vad du kan behöva beakta, och hur, när du som juriststudent eller ung jurist normativt tar ställning i olika, verkliga eller hypotetiska, situationer. Den tar vid där entydiga direktiv och hänvisningar till rättskällor och rättskälleläran inte ger svaret, vilket är ofta – och väldigt ofta när uppgiften inte avser rättstillämpning. Boken lämpar sig för utbildningsinslag som tar sikte på ansvar, moral, kritisk reflektion och hållbarhetsfrågor. Man kan mycket väl också, oavsett ålder och position, läsa boken utifrån ett personligt intresse för de eviga frågorna om vad som är rätt beslut och hur vi finner vägen dit.

Jan Kellgren är professor i skatterätt vid Linköpings universitet och affilierad professor i samma ämne vid Örebro universitet. Han har publicerat en rad vetenskapliga arbeten om bl.a. skatterätt, redovisningsrätt, rättstänkande, juridisk pedagogik och proaktiv rättsanvändning.
 
  © 2017 Jure AB