SOU 2002:54 En ny prisinformationslag
   
 
Titel:SOU 2002:54 En ny prisinformationslag
Anmärkning:Se prop. 2003/04:38.
Utgivningsår:2002
Omfång:180 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217023
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Prisinformationsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:54
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår en ny prisinformationslag som skall tillämpas för alla slags produkter: varor, tjänster och andra nyttigheter. Undantaget är fast egendom och arbetstillfällen. Den nya lagen bygger på 1991 års lag, men är mer generell till sin karaktär. Konsumentverket, Finansinspektionen eller någon annan myndighet får uppdraget att ta fram närmare föreskrifter om hur lagen skall tillämpas.
 
  © 2017 Jure AB