Prop. 2021/22:152 Extra ändringsbudget för 2022 – Garanti till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken för lån till Ukraina
   
 
Titel:Prop. 2021/22:152 Extra ändringsbudget för 2022 – Garanti till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken för lån till Ukraina
Utgivningsår:2022
Omfång:71 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122152
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:152
Ämnesord:Ekonomi , Övrigt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnar regeringen förslag om ekonomiskt stöd till Ukraina med anledning av Rysslands invasion av landet.

Det föreslås att Sverige garanterar Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens kompletterande lån till Ukraina till ett belopp om högst 44,7 miljoner euro plus ränta.
 
  © 2017 Jure AB