Immaterialrätt & sakrätt
   
 
Författare:Persson Annina H. , Levin Marianne , Wolk Sanna
Titel:Immaterialrätt & sakrätt
Utgivningsår:2002
Omfång:292 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231637
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 71
Ämnesord:Immaterialrätt , Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 376 SEK exkl. moms

 

Denna bok belyser immaterialrätten ur ett sak- och konkursrättsligt perspektiv. Det råder en förhållandevis stor osäkerhet om immaterialrätter i sak- och konkursrättsligt hänseende och området är långt ifrån utrett i alla delar. Det är förvånande med tanke på immaterialrättens stora och växande ekonomiska betydelse. De sakrättsliga frågorna gör sig också allt oftare gällande på området. Det är alltså hög tid att något nytt skrivs och de föreliggande studierna utgör ett viktigt tillskott till den kunskap som marknaden idag behöver för att kunna hantera skilda aktuella immaterialrättsliga problem.

Boken inleds med en översikt över den immaterialrättsliga lagstiftningen och därefter belyses i uppsatser:

- utmätning av immaterialrätt,
- pantsättning av patent, varumärke och formgivning,
- sakrättsliga aspekter på växtförädlarrätt,
- det sakrättsliga skyddet för upphovsrätt,
- skyddet för databasproducenter m.m.,
- sakrättsliga reflektioner på STIM- och SAMI-avtal,
- lagvalsfrågor beträffande upphovsrätt,
- anställdas immaterialrätt vid utmätning och i konkurs,
- sakrättsliga aspekter på företagshemligheter, samt slutligen
- ägarförbehåll till upphovsrätt och patent.
 
  © 2017 Jure AB